Odette Schouten Coaching

Het veld van zorg en welzijn is enorm in ontwikkeling. De druk op (para)medici groeit, en er wordt steeds meer een beroep gedaan op de flexibiliteit van werkers in de gezondheidszorg om mee te bewegen met deze veranderingen.

Als coach/supervisor bied ik ondersteuning bij vragen waar je als professional tijdens je loopbaan mee te maken kunt krijgen. Hoe kan je meebewegen en toch trouw blijven aan jezelf? Hoe kijk je naar je eigen beroep en hoe past dat bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling?

Lees verder